THAIWATCHACHARA CONSTRUCTION

ดำเนินกิจการ สร้างงานคุณภาพ
0
29
ปี

บริษัท ไธยวัชระก่อสร้าง จำกัด

ผลงานการันตีคุณภาพ รับเหมาก่อสร้างขอนแก่น หลายโครงการทั้งภายในประ เทศและต่างประเทศ งานภายในประเทศ เช่น โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 32 ยูนิต ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 6 ชั้น ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง ณ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โครง การก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ฯลฯ โครงการก่อสร้างศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม โครงการก่อสร้างอาคารประดิษฐานองค์พระประธาน ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น โครงการก่อสร้างอาคารอุบัติและฉุกเฉินฯ โรงพยาบาลมหา สารคาม จ.มหาสารคาม งานต่างประเทศ เช่น โครงการก่อสร้างอาคารให้บริการทางการ แพทย์ โรงพยาบาลเมืองปากซอง แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และในปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐให้ดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคา รสำนักงานสาธารณสุข 5 ชั้น ณ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จ.ขอนแก่น

THAIWATCHACHARA CONSTRUCTION

ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐให้ดำเนินการโครงการก่อสร้าง

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงานอาคาร งา นระบบประปา และงานโครงการต่างๆ อีกมากมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งใน จังหวัดศรีสะเกษและในจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัด ยโสธร จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดมหาสารคาม จังหวัด ขอนแก่น ฯลฯ รวมถึงในต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ประเทศ ลาว) เป็นต้น

ประวัติบริษัท

บริษัท ไธยวัชระก่อสร้าง จำกัด  ตั้งอยู่เลขที่ 1502/15 ถนนขุขันธ์ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2535 เดิมใช้ชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวัชระก่อสร้าง ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไธยวัชระก่อสร้าง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2547 ก่อตั้งโดยคุณธนกฤต  ธนัชวัชรพล (หุ้นส่วนผู้จัดการ)

วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนกำหนดทิศทางของบริษัท

มุ่งสู่การเป็นบริษัทวิศวกรรมและ ก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทย และภูมิภาค ด้วยการส่งมอบผลงานคุณภาพระดับมาตร ฐานสากลให้แก่ลูกค้า

 

สร้างบ้าน ขอนแก่น

ยินดีให้คำปรึกษา ฟรี
ติดต่อ กดตรงนี้
สอบถาม กดตรงนี้
ขอคำปรึกษา กดตรงนี้
สร้างบ้าน กดตรงนี้

ออกแบบบ้านเพื่อให้ตรงตามความต้องการ

มีประสบการณ์การก่อสร้างบ้านมามากกว่า 100 หลัง

มีแบบบ้านสวยหลากสไตล์ งานคุณภาพ งบไม่บานปลาย

เข้าใจความต้องการ ของผู้ที่ต้องการ สร้างบ้าน

สร้างบ้าน ขอนแก่น

ยินดีให้คำปรึกษา ฟรี
ติดต่อ กดตรงนี้
สอบถาม กดตรงนี้
ขอคำปรึกษา กดตรงนี้
สร้างบ้าน กดตรงนี้

รับออกแบบบ้าน ขอนแก่นรับสร้างบ้านและออกแบบตกแต่งภายใน ทุกประเภท พร้อมอุปกรณ์สร้างบ้านที่เราคัดสรรแล้วเป็นอย่างดี

รับออกแบบบ้าน ขอนแก่น

รับออกแบบบ้าน ขอนแก่นรับสร้างบ้านและออกแบบตกแต่งภายใน ทุกประเภท พร้อมอุปกรณ์สร้างบ้านที่เราคัดสรรแล้วเป็นอย่างดี

บ้านพักอาศัย2ชั้น
เจ้าของบ้านหมอ จอร์น
มุกดาหาร

บ้านพักอาศัย2ชั้น
เจ้าของบ้านหมอ จอร์น
มุกดาหาร

บ้านพักอาศัย2ชั้น
เจ้าของบ้านหมอ จอร์น
มุกดาหาร

รับสร้างโกดังขอนแก่น

ยินดีให้คำปรึกษา ฟรี
ติดต่อ กดตรงนี้
สอบถาม กดตรงนี้
ขอคำปรึกษา กดตรงนี้
สร้างบ้าน กดตรงนี้

รับสร้างโกดังขอนแก่นรับสร้างโกดังขอนแก่น รับต่อเติมอาคาร รับต่อเติมบ้าน รับออกแบบ เขียนแบบ รับตกแต่งภายใน รับสร้างอาคาร รับสร้างหอพัก

สร้างโกดัง
ขนาดใหญ่
ขอนแก่น

รับสร้าง อาคาร ขนาดใหญ่

ติดต่อ - สอบถาม

รับสร้างโกดังขอนแก่นรับสร้างโกดังขอนแก่น รับต่อเติมอาคาร รับต่อเติมบ้าน รับออกแบบ เขียนแบบ รับตกแต่งภายใน รับสร้างอาคาร รับสร้างหอพัก

มุ่งสู่การเป็นบริษัทวิศวกรรมและก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทย และภูมิภาค ด้วยการส่งมอบผลงานคุณภาพระดับมาตรฐานสากลให้แก่ลูกค้า

ด้วยคุณค่าแห่งปรัชญาของเรา และภารกิจที่มั่นคงในการดำเนินงานเรามีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเพื่อการเจริญเติบโตขององค์กรและดำรงไว้ซึ่งผล กำไรในอนาคต และด้วยความรับผิดชอบสูงสุดที่มอบให้แก่ลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทมุ่งยึดถือปฏิบัติตลอดมา ตามคุณค่าขององค์กรที่ได้กำหนดขึ้น

ก้าวต่อไปสู่อนาคตของไธยวัชระก่อสร้าง คือ การเตรียมพร้อมให้ดีกว่าเดิมเสมอ และด้วยความตั้งใจที่จะเอาชนะอุปสรรค์ภายหน้า จึงเกิดแนวทางการสร้างสรรค์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา แม้เส้นทางการก้าวไปข้างหน้าจะมีอุปสรรค บริษัทก็พร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่ท้าทายใหม่ๆ เพื่อไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ขององค์กร บริษัทจะดำรงไว้ซึ่งคำสัญญาที่จะมุ่งมั่นเติบโต เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศต่อไป รับสร้างบ้านขอนแก่น

โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น

นายพล ธนัชวัชรพล

ผู้จัดการ

ยินดีให้คำปรึกษา ฟรี
ติดต่อ กดตรงนี้
สอบถาม กดตรงนี้
ขอคำปรึกษา กดตรงนี้
สร้างบ้าน กดตรงนี้